Inläsningsservice


Nu har vi utökat servicen så att du enkelt kan ladda upp dina filer här (Drag & Drop) så läser vi in dem på din order. Du kan ladda upp Excel, Word och även PDF-filer. Har ni rutiner för inköps order i PDF-format eller motsvarande drar ni även in dessa. När det gäller PDF filer som inte går att konvertera får ni vara beredd på att vi kan komma att debitera tid för den manuell hantering som åtgår, men vi kontaktar dig innan vi startar en sådan hantering. Excel och Word filer är så enkla att läsa in så det gör vi utan kostnad. När det gäller Excel listor för skyltbeställning är vi tacksamma om ni utgår från denna struktur på filen. Alltså varje skyltrad i egen kolumn.

Bredd x Höjd Texthöjd Färg Hål Antal Textrad 1 Textrad 2 Textrad 3 Textrad 4 Textrad 5
Auto 5 Vit/svart 2 hål 1 Text Text Text Text Text

När det gäller hantering av kabel och part listor i excel hanterar vi i stort sett alla format.

Klicka eller dra in filer från utforskaren och släpp dom här.

Referensen blir namnet på din inläsningsorder