Skapa skylt


Med importeringsverktyget kan du ladda ner en excelfil och fylla i den i förväg, för att sedan snabbt ladda in många skyltar samtidigt.


Ny skylt Ladda mall
mm
Autohöjd
mm
Autobredd

Typsnitt & färg

Utseende

Material

Textrader

Auto
Ny textrad