Skapa märkningar


Med importeringsverktyget kan du ladda ner en excelfil och fylla i den i förväg, för att sedan snabbt ladda in många märkningar samtidigt.

Skapa nya märkningar

Bygg dina märkningar med en kombination av fast text, intervall och skiljetecken. Det skapas en märkning för varje värde inom intervallet.

Klistra in från tabell

Här kan du klistra in märkningstext från en excel-kolumn eller textfil, eller skriva in färdiga textrader. Varje rad blir en märkning.

GK-8 Uppsättningar: 2